افتتاح نمایندگی شرکت ورمی کمپوست صادراتی کاکا در استان مازندران
افتتاح نمایندگی شرکت ورمی کمپوست صادراتی کاکا در استان مازندران

افتتاح نمایندگی شرکت ورمی کمپوست صادراتی کاکا در استان مازندران

با توجه به نیاز روزافزون کود در بخش کشاورزی در استان مازندران،خصوصأ برای محصولاتی نظیر مرکبات،کیوی،برنج و چای و.... استفاده از کود های زیستی نظیر ورمی کمپوست جایگزینی مناسب و به صرفه به جای کود های شیمیایی به عنوان یک نیاز ضروری پیش بینی وبرآورد شده است که در پی آن فارم تولید و پرورش ورمی کمپوست در استان مازندران و در شهرستان رامسر راه اندازی و شروع به فعالیت نموده است.امید است با همکاری مسئولین ذی ربط و مردم فهیم منطقه در استفاده از کود های زیستی به جای کود های شیمیایی قدمی در جهت افزایش کیفی و کمی محصولات کشاورزی منطقه و در پی آن افزایش میزان درامد خانوار های ساکن در این مناطق باشد.  

نوشته شده در تاریخ یک شنبه 3 دی 1391